Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

karrlajn
4128 73d0 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianovocaine novocaine
karrlajn
1385 e472 390
Kasia Gandor
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaoll oll
3433 87e6 390

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
Reposted fromshujinko shujinko viaoll oll
karrlajn
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianovocaine novocaine
karrlajn
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszalony-virus szalony-virus
karrlajn
Był me­lan­cho­likiem i roz­koszo­wał się nieja­ko włas­nym smut­kiem jak czymś niez­na­nym, wyjątko­wym, wspaniałym.
— Hermann Hesse
Reposted frompassionative passionative viafoodforsoul foodforsoul
karrlajn
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
karrlajn
3565 5695 390
Reposted fromroyals royals viaoll oll
karrlajn
karrlajn
6285 7f26
#taktoja
Reposted fromyourjinx yourjinx viaoll oll
karrlajn
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaRozaa Rozaa
karrlajn
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viaRozaa Rozaa
karrlajn
7997 b341 390
Reposted fromIriss Iriss viaRozaa Rozaa
karrlajn
Nieczytanie było modne onegdaj w kręgach krakowskich.
— polityka.pl
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaRozaa Rozaa
karrlajn
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaRozaa Rozaa
karrlajn
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy seconhand"
Reposted from1923 1923 viaRozaa Rozaa
karrlajn
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
karrlajn
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
karrlajn
6411 100a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaRozaa Rozaa
karrlajn
1492 7983 390
Reposted frompeper peper viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl